10.februārī Valsts prezidents Andris Bērziņš tikās ar Latvijas Institūta (LI) vadītāju Karīnu Pētersoni, lai pārrunātu aktuālos jautājumus, kas saistīti ar LI paveiktajiem darbiem un uzdevumiem Latvijas tēla nostiprināšanā un virzīšanā. LI vadītāja uzsvēra, ka vienota tēla komunicēšanas nodrošināšanas nolūkā, kas ir svarīga veiksmīgai Latvijas pārstāvībai pasaulē un Latvijas uzņēmējdarbības attīstībai jaunos noieta tirgos, LI ir uzsācis darbu pie Latvijas zīmolvedības vadlīniju aktualizēšanas un izstrādes, kas kalpos par pamatu komunikācijas stratēģijas un ieteikumu izstrādei nozaru starptautiskajai komunikācijai. Vienlaikus K.Pētersone atzina, ka Ministru Kabineta deleģēto uzdevumu kvalitatīvākai veikšanai nepieciešama profesionāļu piesaiste un papildus līdzekļi.

 

LI vadītāja pastāstīja, ka, gatavojoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē un paredzot intereses pieaugumu par Latviju, Latvijas Institūts 2014.gadā ir saņēmis septiņkārtēju budžeta palielinājumu un izdevis vairākus jaunus informatīvos materiālus gan drukātā, gan elektroniskā formātā par Latviju angļu un franču valodās. Tāpat K.Pētersone informēja, ka LI turpina 2014.gadā uzsākto Latvijas oficiālā informācija portāla www.latvia.eu atjaunināšanu, nodrošinot mūsdienu tehniskajiem standartiem atbilstošu portāla funkcionalitāti, inovatīvu dizaina risinājumu, ātru un viegli uztveramu lietojamību. Tā kā prezidentūras laikā īpašs uzsvars tiek likts uz digitālo komunikāciju, portāls kalpo kā komunikācijas līdzeklis, informējot ārvalstu auditoriju par Latvijas valsti, tās iedzīvotājiem, aktualitātēm un sasniegumiem, ekonomiku un inovācijām, kultūru un vēsturi, tā lietotāju skaits gadā ir aptuveni 240 000.

„Prezidentūras laikā Latvijas Institūts piedāvā informatīvu atbalstu ārvalstu viesiem, nodrošinot gan ar nepieciešamo informāciju, gan ar materiāliem, turpinot piedāvāt plašu pakalpojumu klāstu ārvalstu medijiem, organizējot vizītēs un koordinējot programmu Latvijā,” teica K.Pētersone, piebilstot, ka 2015.gada pirmajā pusē paredzēts arī finansiāls atbalsts ārvalstu žurnālistiem, popularizējot, prezidentūras pasākumus vispārējās politikas un kultūras kontekstā.

 

LI aktīvi uztur oficiālo valsts Facebook lapu “If You Like Latvia, Latvia Likes You”, un paredz prezidentūras laikā tajā izvietot 3 interaktīvus šķirkļus par Latvijas prezidentūru ārvalstu auditorijai. 2015.gada sākumā jau izstrādāts un publicēts šķirklis „Keep in Step with Latvians”, ar interaktīvu tautas deju simbolizējot Rīgas kā Eiropas Kultūras galvaspilsētas noslēgumu un Latvijas prezidentūras ES Padomē sākumu.

„Pagājušajā gadā mēs sasniedzām rekordlielu apmeklējumu skaitu – desmit miljonus klikšķu, bet papildus finansējuma gadījumā šo lietotāju atzīto saturu Latvijas Institūts sociālajos tīklos ir gatavs komunicēt arī krieviski, tādejādi valstī, kurā lieto krievu valodu, nodrošinot objektīvu, nepolitizētu informāciju par Latvijas sabiedrību un stiprinot eiropeiskās vērtības,” teica K.Pētersone.

Turpinot skaidrot Latvijas vēsturi un Eiropas Kultūras galvaspilsētas gada laikā uzsākto projektu „Stūra māja. Lieta Nr. 1914/2014.”, LI sadarbībā ar Okupācijas muzeju piedāvā virtuālu ekskursiju latviešu un angļu valodā, parādot Stūra mājas ieslodzījuma kameras, nopratināšanas telpu, ieslodzīto pastaigu laukumu un vairākas citas vietas, kas redzamas 360 grādu fotogrāfijās. Tāpat sadarbībā ar prezidentūras sekretariātu tiek izstrādāta virtuāla ekskursija „Latvija 360®” pa Rīgu un Latviju, piedāvājot 360 grādu fotogrāfijās aplūkot raksturīgas vietas un kultūras objektus Latvijas galvaspilsētā, kā arī dabas skatus valsts reģionos.

 

Sadarbībā ar biedrību „Red Jackets” izveidota grāmata “Treasures of Latvia – Outstanding Export Brands and Inspiring Stories”, kas pieejama arī kā digitāla prezentācija. Grāmatā apkopoti labākie Latvijas eksporta piemēri un uzņēmēju iedvesmas stāsti, kas papildināti ar Latviju raksturojošiem aprakstiem un fotoattēliem.

 

Šos izdevumus un komunikāciju produktus LI piedāvā izmantot kā lielisku iespēju pasākumos, kuros informē par Latviju kā prezidējošo valsti ES Padomē, Latvijas pozitīvas atpazīstamības veicināšanai ārvalstīs, kā arī dāvināšanai ārvalstu viesiem Latvijā.
Ar minētajiem materiāliem tuvāk var iepazīties Latvijas Institūta mājas lapas www.li.lv sadaļā Pakalpojumi>Informatīvie materiāli, kā arī valsts oficiālā portāla www.latvia.eu sadaļā Resources.