Lai veicinātu Latvijas pozitīvu atpazīstamību starptautiskā mērogā, sākot no 27.aprīļa Latvijas institūts izmantos Latvijā radītu fontu. Savos ziņu apkopojumos, oficiālajās vēstulēs, preses relīzēs, faktu lapās un komentāros, drukātajos ielūgumos, bukletos un citā dokumentācijā ārvalstu auditorijām Latvijas institūts turpmāk lietos fontu Robusta Pro, ko sabiedrībai Tilde radījis Latvijas grafikas dizainers Gustavs Andrejs Grīnbergs.

 

Latvijas institūts savu izvēli izmantot tikai Latvijā radītus fontus pamato ar vēlmi atbalstīt vietējos dizainerus un popularizēt viņu produktus. „Augstu vērtējam mūsu dizaineru veikumu, un labākais veids, kā ar to lepoties, ir lietot šos produktus ikdienā, tādējādi palīdzot mūsu dizaineru darbiem iziet pasaulē”, skaidro Latvijas institūta sabiedrisko attiecību projektu speciālists Rihards Kalniņš. „Cilvēka rokraksts raksturo viņa personību. Tāpat fonts, kurā tiks veidoti Latvijas institūta materiāli, raksturos Latviju un tās grafiskā dizaina potenciālu”, saka Latvijas institūta direktore Karina Pētersone.

Pievienojoties Latvijas institūta idejai atbalstīt un popularizēt vietējos dizainerus, sabiedrība Tilde dāvina Latvijas institūtam tiesības izmantot fonta Robusta Pro saimi, proti, dažādas šī fonta grafiskas variācijas. Fonts ir uzstādīts visu darbinieku datoriem un ir pilnībā izmantojams ikdienas darbā. Latvijas institūts plāno izmantot šo fontu komunikācijai ar ārvalstu auditorijām arī Latvijas oficiālā informatīvā portālā www.latvia.lv, pie kura dizaina šobrīd strādā dizaina uzņēmums Asketic.

 

Dizainers Gustavs Andrejs Grīnbergs dzimis Rīgā 1943.gadā. Kopš 1990.gada viņš sadarbībā ar sabiedrību Tilde, ir veidojis fontus un fontu adaptācijas Centrāleiropas, Austrumeiropas, kirilicas un grieķu valodām un alfabētiem. G. A. Grīnbergs ir radījis ap 20 oriģinālfontus, ieskaitot Robusta Pro un Scintilla Pro.

Sabiedrība Tilde fontu izstrādes un lokalizācijas jomā darbojas vairāk nekā 20 gadus. Šajā laikā izstrādātas vairāk nekā 2000 fontu lokalizācijas un adaptācijas, kas tiek izplatītas un lietotas vairāk nekā 60 pasaules valstīs.

 

Latvijas institūts aicina Latvijas uzņēmējus, citas valsts pārvaldes iestādes un radošo industriju pārstāvjus arī savās elektroniskajās un drukātajās publikācijās atbalstīt Latvijas fontus un lietot tos ikdienā.

Gustava A. Grīnberga oriģinālfonti ir apskatāmi šeit.

Dažādus Latvijā radītus fontus var apskatīt Tildes fontu katalogā, kā arī BurtusType.