Tuvojoties 4.maija - Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas deklarācijas trīsdesmitajai gadadienai, Latvijas Institūts īsteno jaunu multimediālu projektu - "The Latvian ABC", kas angļu valodā būs pieejams brošūras, audio un digitālā formā.

 

Izmantojot 33 latviešu alfabēta burtus, tajā ieskicēti Latvijas vēstures galvenie pieturas punkti, izceltas Latvijas ikoniskākās vietas, spilgtākās personības, kā arī nedaudz ironiskā veidā apspēlētas latviešiem raksturīgākās īpašības.

 

Latvijas Institūta vadītāja Vita Timermane – Moora par šī projekta nepieciešamību saka: “Mainīgā situācija rosina meklēt jaunus ceļus stāstiem par Latviju. Latviešu valoda ir mūsu prieka avots – latviešu alfabēta burti, un mums tik nozīmīgie asociatīvie vārdi ir Latvijas tautas kods. Stāstus var gan lasīt, gan klausīties, gan vērot digitālajā vidē – aicinu kopā priecāties un smaidīt”.

 

Projekta tapšanā iesaistījās  plaša sabiedrība. Ar socialo tīklu palīdzību   ikviens tika aicināts rakstīt savu asociāciju vārdus par Latviju, radot ierosmi un iedvesmu  grāmatas autoriem, līdzautoriem un padomdevējiem nonākt līdz gala rezultātam 64 krāsainās lapaspusēs. 

  

„The Latvian ABC” angļu valodā būs pieejams  dažādos formātos – kā e-kartītes, kā klausāmgrāmata un kā iespiesta brošūra, kas, tāpat kā citi Latvijas Institūta izdevumi, tiek radīta visplašākajai lietošanai, - lai stāstītu par Latviju visā pasaulē.  

 

Pieteikties izdevumam brošūras formā var: http://li.lv/lv/pakalpojumi/pieprasijums

Digitāli grāmata lasāma:https://www.latvia.eu/sites/default/files/media/the_latvian_abc.pdf

Grāmata klausāma: https://soundcloud.com/li-info/sets/the-latvian-abc 

 

Grāmatas māksliniece ir Linda Rutule, tekstu autori Filips Birzulis un Kristīne Komarovska.