Sociālās kustības #GribuTeviAtpakaļ mērķi un uzdevumi

  1. Skaidri pateikt pasaulē dzīvojošajiem Latvijas valstspiederīgajiem, ka viņi Latvijai ir svarīgi, un stiprināt viņu emocionālo un praktisko saikni ar šo valsti;
  2. Ar remigrācijas jautājuma pacelšanu sabiedrības dienaskārtībā veicināt aktivitāti valsts, pašvaldību, privātajā un nevalstiskajā sektorā, uzlabojot informācijas pieejamību par to, ko Latvijā uzņēmumi, pašvaldības un nevalstiskās kopienas var piedāvāt ne tikai remigrantiem, bet arī Latvijā dzīvojošajiem, kā arī veicināt pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos;
  3. Palīdzēt tiem emigrējušajiem Latvijas valstspiederīgajiem, kuri apsver iespēju atgriezties, pieņemt pozitīvu lēmumu, kad viņi būs tam gatavi (saskaņā ar pētījumiem, apmēram 1/3 emigrējušo tautiešu domā par atgriešanos uz dzīvi Latvijā);
  4. Mudināt jauniešus, kuri plāno studēt ārvalstu augstskolās un iegūt profesionālu/dzīves pieredzi ārzemēs, pēc pieredzes un zināšanu iegūšanas atgriezties un saistīt savu dzīvi ar Latviju.

Sociālā kustība #GribuTeviAtpakaļ ir sākusies ar emocionālu saukli, taču nākamajos etapos kopā ar ikvienu ieinteresēto ir paredzēts to izvērst šādos praktiskos virzienos:

  1. sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību aicināt ieinteresētās pašvaldības veidot savu piedāvājumu remigrantiem (t.sk. tiem novadniekiem, kas pārcēlušies uz dzīvi Rīgā vai citās Latvijas pilsētās);
  2. turpināt praktiskus seminārus valsts iestāžu darbiniekiem ar mērķi uzlabot komunikāciju par valsts sniegtajiem pakalpojumiem;
  3. ar šo kustību palīdzēt uzņēmējiem attīstīt prakses un darba vietu pieejamību;
  4. stiprināt izpratni valstī kopumā par tiem cēloņiem, kas ir bijuši par pamatu emigrācijai – pakalpojumu kvalitāte, dzīves līmeņa celšana, darba tirgus atvērtība jauniem talantiem, u.tml.

#GribuTeviAtpakaļ ir Latvijas Institūta iniciatīva, tā tiek īstenota bez šim mērķim īpaši atvēlēta finansējuma, balstoties uz partnerībām ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem valsts, pašvaldību, privātajās un nevalstiskajās organizācijās.