23.02
2012
V/a “Latvijas institūts” statusa maiņa

V/a “Latvijas institūts” statusa maiņa

Šodien, 23.februārī, Ārlietu ministrija iesniedz apstiprināšanai Ministru kabineta sēdē dokumentus, kas nepieciešami, lai veiktu v/a “Latvijas institūts” (turpmāk – LI) juridiskā statusa maiņu. LI statuss no valsts aģentūras tiks mainīts uz valsts tiešās pārvaldes iestādi Ārlietu ministrijas pārraudzībā. 

 

2010.gada 1.janvārī stājās spēkā jaunais Publisko aģentūru likums, kas paredz ievērojamas izmaiņas izpratnē par to, kas ir aģentūra un kādas ir tās funkcijas. Ņemot vērā šo apstākli, Publisko aģentūru likuma pārejas noteikumu 2.punkts paredz ministrijām uzdevumu izvērtēt esošo aģentūru darbības atbilstību jaunā Publisko aģentūru likuma prasībām un nepieciešamības gadījumā lemt par aģentūru statusa maiņu.

Izvērtējot LI atbilstību jaunā Publisko aģentūru likuma prasībām, tika konstatēts, ka LI galvenais uzdevums nav pakalpojumu sniegšana, bet gan pozitīvas atpazīstamības veicināšana ārvalstu auditorijām. Tādējādi arī prasību, ka lielāko daļu no iestādes budžeta veido ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas, objektīvi vērtējot, LI nevar izpildīt.

 

Ņemot vērā to, ka funkcija, ko īsteno LI ir būtiska Latvijai un, lai iegūtu pēc iespējas lielāku uzticamību LI darbībai ārvalstīs, nolemts šo funkciju arī turpmāk jāpilda atsevišķai iestādei. LI statuss tiek mainīts no valsts aģentūras statusa uz pārraudzības iestādes statusu, kas paredz LI līdzīga apmēra tiesības, pienākumus, uzdevumus un kontroli, kāda ir bijusi līdz šim, taču vairs neparedz, ka LI galvenais uzdevums ir pakalpojumu sniegšana. Vienlaikus, līdzšinējo pakalpojumu sniegšana tiks turpināta.

Plānots, ka LI darbu jaunā statusā varētu uzsākt jau š.g. martā.

vairāk

27.01
2012
Latvija oficiāli uzsāk komunikāciju sociālajā tīklā Facebook

Latvija oficiāli uzsāk komunikāciju sociālajā tīklā Facebook

Sākot ar šodienu, 27. janvāri, Latvija uzsāk komunikāciju sociālajā tīklā Facebook, pievienojoties vairāk kā 800 miljoniem Facebook lietotāju visā pasaulē. Latvija ir viena no pirmajām valstīm ar oficiālu Facebook lapu, kas sev izvirzījusi mērķi līdz gada beigām piesaistīt 100 000 sekotāju, tādējādi vairojot Latvijas atpazīstamību pasaulē.

 

Oficiālo Latvijas lapu Facebook un tās saturu veidos valsts aģentūra „Latvijas institūts” (turpmāk – Latvijas institūts) un Valsts kanceleja sadarbībā ar reklāmas aģentūru „Leo Burnett Riga”, kas 2011. gada beigās uzvarēja Latvijas institūta un Valsts kancelejas rīkotajā radošajā konkursā. Lapas saturu uzraudzīs Latvijas institūta izveidota Konsultatīvā padome, kas sastāv no ministriju un valsts iestāžu pārstāvjiem un nozares ekspertiem. Valsts budžeta finansējums šim projektam nav paredzēts, tādēļ radošo risinājumu izstrādei tiks piesaistīti sadarbības partneri, kuri ieinteresēti pozitīva Latvijas tēla veidošanā. Tāpat sadarbība uzsākta arī ar dažādu nozaru ekspertiem un valsts iestādēm, kas nodrošinās aktuālas, interesantas informācijas plūsmu sociālajā tīklā.

 

Latvijas institūta direktore Karina Pētersone uzsver, ka „Latvijas oficiālā Facebook lapa ir vienreizēja iespēja radoši, inovatīvi un atraktīvi komunicēt ar pasauli par Latviju. Tā ļauj mums lepoties ar valsts veiksmes stāstiem, unikāliem notikumiem sabiedriskajā un politiskajā dzīvē, inovatīviem uzņēmumiem un notikumiem kultūras un sporta jomā. Ceru, ka lapas inovatīvais saturs, ko veidos Leo Burnett Riga komanda, balstoties uz informāciju, ko piedāvās valsts iestādes un ministrijas, piesaistīs daudzu tūkstošu pasaules Facebook lietotāju uzmanību un veicinās Latvijas starptautisko atpazīstamību. Esmu pārliecināta, ka tas izcels mūsu valsts radošumu un inovatīvo pieeju valsts komunikācijai.”

 

„Leo Burnett Riga” vadītājs Ansis Egle norāda,: „Sociālo tīklu lietotāji sagaida interesantu saturu, ko papildina interaktīvi tehniskie risinājumi. Lai mēs sasniegtu izvirzītos mērķus, mums jābūt vienlaikus radošiem, moderniem un vienkāršiem. Šādas Facebook lapas izveide ir svarīga, lai miljoniem Facebook lietotāju vēlētos dalīties ar tajā pieredzēto, pierādot, ka Latvija ir mūsdienīga, aizraujoša valsts ar senām tradīcijām, talantīgiem cilvēkiem un interesantu pieredzi, ko varam piedāvāt ikvienam.”

 

Latvijas oficiālās Facebook lapas pamatideja ir vienkārša – “If you like Latvia, Latvia likes you” (tulk. – “Ja tev patīk Latvija, Latvijai patīc tu”). Mūsu valsts savu patiku visiem Facebook lapas apmeklētājiem nodos ar iespēju piedalīties interesantās aktivitātēs, saņemt dažādas balvas utml. Piemēram, pirmais radošais risinājums paredz iespēju katram lapas apmeklētājam piedalīties īstas latviešu maizes krāsns kurināšanā – ar vienu peles klikšķi iemetot liesmās koka pagali. Kad krāsns būs pietiekami karsta, tajā tiks uzcepti maizes klaipi, kurus nosūtīs tiem Latvijas un citu valstu iedzīvotājiem, kuri būs piedalījušies akcijā.

Latvijas lapa Facebook: http://www.facebook.com/IfYouLikeLatviaLatviaLikesYou

 

vairāk